Filtre Torba Kafesi

Filtre Torba Kafesi


Endüstriyel üretim tesisleri,  güç üretim tesisleri, atık bertaraf tesisleri gibi hava kirletici kaynaklardan çevreye yayılan partikül ve gazın filtrelenmesinde kullanılan filtreli torbaları için gerekli olan filtre torba kafesi imalatını yapmaktayız.

Endüstriyel partikül maddelerin kontrolünde uygulanan çarpma, sürtünme ve difüzyon gibi yöntemler sayesinde; hava içinde taşınan partiküller torba filtrelerce tutulur. Partikül tutma sistemlerinden biri olan torbalı filtreler; partiküllerin dokunmuş elyaf filtreler aracılığıyla tutulmasından oluşan sistemlerdir. Dokuma filtre malzemeleri tel kafes üzerine geçirilir ve bu filtre kafesleri genellikle yuvarlak olmakla birlikte, sistemin özelliğine göre yassı ve oval şekilde de olabilmektedir.

Partikül tutmaya yarayan filtre torbaları için sistemin özelliğine göre, her boy ve çapta, istenilen tel sayısına göre tek parça ya da iki parçalı filtre kafesleri kendi atölyemizde yapılmaktadır. 


Ürün Bilgileri

  • Ürün Kodu: FK008
  • Tarih: 15.2.2015
  • Gösterim: 1611
  • Ürün ID: 20

Kategoriler