Hava Kirliliği ve Önlemleri

Hava Kirliliği ve Önlemleri

Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve/veya maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. Bir başka deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve uzun. sürede atmosferde bulunmasıdır İnsanların çeşitli faliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan toz ve duman hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir.
 
Hava kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirler: Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı, ayrıca sanayi kuruluşları yer seçimi düzenli yapılmalı, Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevrenin korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması baca filtresi  arıtma tesisi olmaması  uygun teknolojilerin kullanılmasıdır.
 
Hakan Ticaret  olarak  imalatını yaptığımız torba tutucu tel kafesler sanayi  fabrikalrında filtre sistemlerinin  en önemli  kısmı olan  filtre torbaları için tel filtre kafesi üretmektededir. Temiz  bir doğa için dünyamıza  katkıda bulunduğuz için  mutluyuz.