Torba Filtre - Torba Filtre Kullanımı

Termik santrallerde torba filtre kullanımı

Torba filtreler, termik santrallerde kullanılan elektro toz tutma sistemine en iyi alternatif olarak görülmekte. Silindir şekle sahip toz tutucu torba filtreler; fiberglas, teflon, cam elyaf, polyester gibi farklı malzemelerden oluşabilir.

En küçük toz zerreciklerin tutulmasında elektro filtreye oranla torba filtreler daha etkilidir. Torba filtre teknolojisi, yakılan kömürün cinsi, sistemin bakım aralığı torba filtre sisteminde filtre kullanım süresini belirleyen etmenlerdir. Yüksek toz tutma kapasitesine sahip torba filtreler aynı zamanda elektro filtreye oranla daha yüksek cıva emisyonu sağlamaktadır.

Termik santrallerde iyileştirme ve rehabilitasyonun zorunlu olduğu, hava kirliliğine sebep olduğu düşünülen termik santrallerdeki rehabilitasyonla ilgili geniş bilgiye “Termik Santrallerde Performans İyileştirme ve Rehabilitasyon İhtiyacı” konulu makaleden ulaşabilirsiniz.

Hakan Ticaret filtre kafesi konusunda tüm Türkiye illerine hizmet vermektedir..

Kaynak: http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/44fe24139297fa7_ek.pdf?dergi=1139